Kontakty

Kontaktní email:

etikamedika@gmail.com

Hlavní řešitel:

JUDr. Adam Doležal, Ph.D., LL.M.
adam.dolezal@lfmotol.cuni.cz

Vedoucí týmu 2. LF UK Praha:

Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.
martin.zielina@lfmotol.cuni.cz

Vedoucí týmu LF UP Olomouc:

doc. et doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
katerina.ivanova@upol.cz