MCT Test

Na základě výsledků studií z různých zemí, např. Lind (2000), Helkama a kol. (2003), Slováčková a Slováček (2007), Hegazi a Wilson (2013), Aguarto a kol. (2017) a Abassi a kol. (2017), dochází u mediků ke snižování morální kompetence.

Tato studie probíhá na šesti různých institucích, třech univerzitách (VŠB-TUO, UP, UK) ve třech městech (Ostrava, Olomouc, Praha).

Platí to i v ČR?

Co je morální kompetence?

Schopnost řešit problémy a konflikty na základě morálních principů, a to prostřednictvím uvažování a diskuse, bez použití násilí a lsti nebo podřízení se autoritě.

Literatura:

Abassi et al. (2017). Effect of Medical Education on the Moral Competence of Medical Students. Proceeding of the 4th int Conference on Arts and Humanities.
Agurto et al. (2017). Assessment of moral competence of physicians. Revista Medica de Chile.
Hegazi, Wilson (2013). Medical Education and Moral Segmentation in Medical Students. Medical Education.
Helkama et al. (2003). Moral Reasoning and Values in Medical School: A Longitudinal Study in Finland. Scandinavian Journal of Educational Research.
Lind, G. (2000). Moral Regression in Medical University Students and Their Learning Environment. Revista Brasileira de Educacao Medica
Martins et al. (2021). The Teaching of Ethics and the Moral Competence of Medical and Nursing Students. Health Care Analysis.
Slováčková, Slováček (2007). Moral Judgement Competence and Moral Attitudes of Medical Students. Nursing Ethics.