Výstupy

Kapitoly v odborné kolektivní monografii:

IVANOVÁ, K. – LEMROVÁ, A. Důstojnost dítěte ve zdraví i v nemoci – od historie do současnosti. In PTÁČEK, R. a P. Bartůněk (eds). Důstojnost v medicíně. Praha: Grada Publishing a.s., 2022, s. 239–253. ISBN  978-80-271-3411-3.

ZIELINA, M. – ŠKODA, J. – DOLEŽAL, A. – BEŇOVÁ, B. – IVANOVÁ, K. – LEMROVÁ, A. (2021) The Application and Understanding of Default Autonomy in Ethically Dilemmatic Cases Presented by Czech Medical Doctors: An Empirical Study. In Tomašovičová, J. (ed.). The Blurring of Boundaries in Bioscientific Discourse. Berlin: Logos Verlag Berlin, 2021, s. 85–105.

Odborné články:

DOLEŽAL, A. Úvod do kazuistické metody (casuistry) a její užití v klinické etice. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2022, vol. 12, no. 2, s. 65-78. Získáno z https://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/240.

ŠKODA, J. – IVANOVÁ, K. (2021) Etická dilemata u infaustních prognóz: empirická studie. Geriatrie a Gerontologie. Roč. 10, č. 4, s. 210-215

ŠKODA, J. – IVANOVÁ, K. (2023). Dvě úrovně normativního hodnocení v bioetice s ohledem na principialismus. Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2023, vol. 13, no. 1, s. 65-78. Získáno z https://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/245.

Abstrakty ve sborníku z konference:

ŠKODA, J. (2021) Etické konflikty – zakončení životní dráhy při infaustní prognóze. In TUČKOVÁ, D (ed). Nemoc jako lékařská diagnóza a/nebo součást životní dráhy. Abstrakt z příspěvku na konferenci, Olomouc, 15.9.2021, s. 42–43.

IVANOVÁ, K. Social Responsibility of Medicine (before and after COVID 19). Book of Abstrakts, 2022, s. 6-7.

IVANOVÁ, K. – LEMROVÁ, A. Eticky sporné situace současné medicíny v ČR. Sociologicky?. Společnost v sociologické perspektivě, 2022, s. 4-4. Předneseno na: 11. podzimní sociologická konference: Společnost v sociologické perspektivě a Desáté Česko – slovenské sociologické dny.

IVANOVÁ, K. – JURÍČKOVÁ, L. – DOLEŽAL, A. 19 „Hlavně nelhat“ aneb pacient se začínající demencí alzheimerova typu v ordinaci lékaře (a jak to učíme). Sborník abstrakt, 2023, s. 19.

Přednášky na konferencích:

ŠKODA, J. Etické konflikty v medicíně za časů Covidu. Konference Sekce sociální patologie České sociologické společnosti. Kouty u Ledče, ČR. Duben 6.-8., 2022.

IVANOVÁ, K. – LEMROVÁ, A. Autonomie rodiny versus beneficence matky: Je otec u porodu oporou nebo přítěží?. Proměny Rodiny XI. Výzvy 21. století pro pomáhající profese. Fakulta Veřejných politik, Slezská Univerzita v Opavě 24.11.2022 – 24.11.2022.

Flipbook:

https://etikamedika.cz/flipbook/

Metodický pokyn:

Workshopy:

  • Metodologie sběru a třídění eticky sporných kazuistik. 20.8. 2021
  • Analýza sesbíraných kazuistik a třídění pomocí metody IPA. 5.11.2021
  • Test morální kompetence. Praha – 13. 5. 2022
  • Mezinárodní workshop – The Konstanz Method of Dilemma Discussion, 1. až 3.10.2022 Praha

Storytelling:  

Expertní stanoviska: