Soubor kazuistik s expertním posouzením

„Medicínské kazuistiky uvedené v tomto výstupu jsou kazuistikami modelovými. Případná podobnost s konkrétními příběhy a konkrétními jmény je čistě náhodná. Modelové příběhy byly utvářeny na základě anonymizovaných, generalizovaných a modifikovaných eticky sporných situací z českého prostředí. Byly zpracovány v rámci projektu Zvyšování morální kompetence za finanční podpory TA ČR.“

KAZUISTIKA č. 2 – Právo rozhodovat o cizí bolesti

Klíčová slova: Gynekologie a porodnictví, komplikovaný porod, princip autonomie, autentická přání, informovaný souhlas, dříve vyslovené přání, zástupné rozhodování, kompetence. POPIS KAZUISTIKY Žena, 34-letá, vystudovaná učitelka, prvorodička, bez významných rizik v rodinné, osobní a gynekologické anamnéze, přichází do porodnice s počínající děložní činností a porodním plánem. Při vstupním vyšetření jsou kardiotokografie (tj. vyšetření srdeční činnosti plodu) i ultrazvukový nález fyziologické, plodová voda zachovalá, …

Detail

KAZUISTIKA č. 18 – Pochybnosti o pacientových úmyslech

Klíčová slova: Asistovaná smrt, eutanazie, asistované sebeusmrcení, paliativní sedace, paliativní péče, rozhodování v závěru života, pomalá eutanázie, terapeutická pasivita, limitace péče. POPIS KAZUISTIKY: Muž, 50-letý, s ukončeným vysokoškolským vzděláním, je v péči onkologické kliniky pro nevyléčitelné nádorové onemocnění. Ošetřující tým pacienta informoval o jeho diagnóze, pravděpodobné prognóze a o možnostech další léčby. Vzhledem k nepříznivé prognóze pacientovi doporučili paliativní terapii s cílem mírnit projevy onemocnění. …

Detail

KAZUISTIKA č. 8 – „Úskalí komunikace“

Klíčová slova: Oftalmologie, demence, šedý zákal, princip autonomie, kompetence, vulnerabilní pacient, negativní revers, zástupčí rozhodování, nejlepší zájem pacienta. POPIS KAZUISTIKY (CASE REPORT): 80-letý pacient, muž, s Alzheimerovou chorobou, hluchoněmý, žije se svojí rodinou (dcera…), která se o něj stará. Pacient měl šedý zákal (kataraktu) na obou očích, s vizem maximálně 0,08 výrazně snižující kvalitu života, komunikoval znakovou řečí, trochu mluvil, ale nesrozumitelně. …

Detail

KAZUISTIKA Č. 41 – Agresivní pacient v opilosti

Klíčová slova: Chirurgie, kontuze mozku, opilost, princip autonomie, kompetence, agresivní pacient, negativní revers, nejlepší zájem pacienta. POPIS KAZUISTIKY Na chirurgickou ambulanci byl kolem jedné hodiny ranní přivezen pacient v podnapilém stavu s tržnou ránou na hlavě. Zdravotníci rychlé záchranné služby pacienta přivezli a ihned odjeli se zdůvodněním, že spěchají pro dalšího. Muž, 65letý, s evidentními známkami abúzu alkoholu, pomočený, zapáchající, …

Detail

KAZUISTIKA č. 11 – Kategorické odmítnutí západní medicíny

  Klíčová slova: Neurochirurgie, mozkový nádor, autonomie, negativní revers, neoprávněné ovlivňování, manipulace. POPIS KAZUISTIKY Žena, přibližně 70letá, bez významnějších dalších onemocnění, přichází k vyšetření pro celkové zhoršení stavu trvající asi týden. V neurologickém vyšetření je patrna lehká pravostranná hemiparéza (oslabení pravostranných končetin) a zpomalené psychomotorické tempo. Prvotní CT vyšetření, jehož výsledek později potvrdilo a upřesnilo vyšetření magnetickou rezonancí (MRI), ukázalo přítomnost primárního …

Detail

KAZUISTIKA – COVID19, INTERNA

Klíčová slova: Interna, COVID-19, pandemie, neodkladná péče, alokace vzácných zdrojů, péče lege artis, autonomie, plicní ventilace Popis kazuistiky Vybrané okresní zdravotnické zařízení bylo zvoleno jako krajské spádové zařízení pro pacienty s podezřením na infekci COVID-19. Všichni pacienti s podezřením na COVID-19 byli směrováni do našeho zařízení. Vyklidilo se anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO), zrušilo se oddělení chirurgické jednotky intenzivní péče (JIP), interní JIP se vyprázdnila. …

Detail

KAZUISTIKA – Zamlčení informací pacientovi

Klíčová slova: Urologie, milosrdná lež, autonomie, informovaný souhlas, cíl léčby, paternalismus, nejlepší zájem pacienta, zadržení informace.   Popis kazuistiky Polymorbidní pacient, 83letý, muž, důchodce, dříve pracoval v JZD, vdovec se dvěma dětmi, byl sledován na urologii pro onemocnění prostaty. Při běžné kontrola byl lékařem zjištěn evidentní karcinom prostaty, dle palpačního nálezu. Vzhledem k věku a ostatním diagnózám, lékař pacientovi možnou diagnózu nesdělil. Lékař …

Detail