Storytelling

Tedy vyprávění příběhu, je po světě známá a oblíbená divadelní disciplína, která nás vede k tomu, jak vyprávět poutavě a s fantazií. Je zaměřen na práci s příběhy (Dwivedi, 1997). Storytellingem se člověk učí, jak v sobě vypravěče objevit a pěstovat, jak vytvořit příběh a potom ho sdílet s publikem, jak být spisovatelem a hercem v jednom. Metoda storytelling využívá mnoha druhů cvičení, her a fantazie vypravěčů a bez použití kostýmů či rekvizit umožňuje posluchačům plně zapojit vlastní představivost. Storytelling se tak stává druhem aktivní zábavy, při které divák zapojuje své vlastní myšlenky, zkušenosti a představy. Svébytně autorská metoda tvoří alternativu například divadlu, má velice blízko ke stand-up comedy nebo slam poetry a zároveň funguje jako vzdělávací metoda nebo prostředek k tomu, dozvědět se něco víc o sobě. Metodu storytellingu zajišťuje nezisková organizace Storytelling CZ, která pořádá workshopy pro pedagogy, knihovníky, rodiny s dětmi a všechny, kdo chtějí trénovat dovednost vyprávět. Je to s ní totiž stejné jako s hrou na kytaru, taky se musí cvičit. Storytelling CZ také naživo vypráví ve školách, školkách, divadlech, kavárnách nebo třeba na festivalech. Vždyť příběh je základní jednotka lidské mysli a nejkratší cesta spojující lidi. Lektoři Storytelling CZ odvedli za 9 let více než 250 workshopů. V rámci organizace vzniklo 23 inscenací.