The Konstanz Method of Dilemma Discussion (KMDD)

je metodou k zvyšování morální kompetence, která je užívána dlouhodobě v řadě zemí (Lind 2002; Hemmerling, 2014; Reinicke, 2017). Metoda KMDD navazuje na Blatt-Kohlbergovu metodu zvyšování kvality morálního rozhodování (Blatt, Kohlberg 1975). KMDD je metoda zavedená pro zvýšení morální kompetence a snížení mezery mezi jejich morálními principy a jejich každodenním chováním. Je rozdělena do devíti stádií: (I) vyučující seznámí studenty s příběhem protagonisty, který je nucen činit závažné morální rozhodování, (II) studenti jsou tázáni, zda chápou morální dilema protagonisty a jaké myšlenky mu mohly procházet hlavou, v této fázi jsou vyzváni k individuálnímu přemítání, (III) následně vyučující vyzve studenty ke komunikaci o dilematu ve skupinách, zda se jedná skutečně o dilema, co jej dilematem činí, (IV) poté vyučující nechá studenty volit, zda je podle nich rozhodnutí správné nebo špatné, (V) na základě jejich volby jsou studenti rozděleni do dvou názorovch sekcí, když se nejprve připravují v malých skupinkách, (VI) učitelé je instruují, aby přesvědčili oponenty, že jejich
rozhodnutí je špatné, (VII) po diskuzi mají obě sekce vyhodnotit protiargumenty oponentů a zvolit nejlepší, (VIII) jsou vyzváni, aby posuzovali protagonistovo rozhodnutí znovu, (IX) konečně pak mají zhodnotit samotnou metodu KMDD (Lind, 2016). Metoda KMDD je často propojena s testem morální kompetence.