Cíl léčby

Stanovení cíle léčby je klíčovým bodem pro nastavení procesu rozhodování o poskytování zdravotních služeb, který se odvíjí od individuálního léčebného plánu. U kompetentního pacientan je to právě on, kdo je schopen s pomocí lékaře / medicínského týmu, případně za pomoci rodinných příslušníků, určit cíl své léčby. Základní roli zde hraje vůle pacienta, jeho přání a preference, neboť je to právě on, kdo nejlépe dokáže posoudit své hodnoty, životní cíle a dlouhodobé názory. Pokud pacient není kompetentní, cíl léčby je stanoven buď osobami se zástupčím oprávněním nebo medicínským týmem a to v souladu s nejlepším zájmem nekompetentního pacienta. Cíl léčby je potom bodem, k němuž se vztahuje indikace medicínských výkonů.