Dříve vyslovené přání

Český termín dříve vyslovené přání je převeden z anglického termínu „previously expressed wishes“ užitém v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně. V širším kontextu by bylo lepší užívání pojmu dříve vyjádřené pokyny, či dříve vyjádřená vůle. Jedná se o pokyn pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době zákroku již není ve stavu, kdy může takový pokyn vyjádřit sám. V angloamerickém prostředí se vžil termín „living will“, tj. kdy kompetentní osoba již dříve, dopředu vyslovila svůj souhlas nebo odmítnutí lékařského zákroku (či zákroků) pro stadium, kdy kompetence pozbude, se zřetelem k medicínsky předvídatelným situacím. Termín „living will“ se poprvé objevil ve formulářích zpracovaných chicagského advokáta Luise Kutnera v padesátých letech 20. století. Český termín přání (wish) na rozdíl od termínu vůle (will) vyjadřuje jistou míru slabší závaznosti, čemuž by mohl napovídat i text Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, který uvádí, že „bude brán zřetel na dříve vyslovená přání pacienta“. Nicméně již vysvětlující zpráva zdůrazňovala nutnost respektovat dříve vyslovená přání, tj. jejich právní závaznost (pokud se nejednalo o výslovně uvedené výjimky). Stejný výklad lze aplikovat i pro současné znění zákona o zdravotních službách.