Kazuistika 11. Kategorické odmítnutí západní medicíny

Pacientka ve věku okolo 70 let.

Před týdnem došlo u této pacientky k zhoršení zdravotního stavu, když částečně ochrnula na polovinu těla a pacientka byla celkově zpomalená. Vyšetření prokázalo objemný nádor na mozku. Pacientce byly opakovaně podány informace o jejím zdravotním stavu, postupu léčby, rizicích a prognózách. Dvě dcery této pacientky, které jsou zahrnuté v informovaném souhlasu, kategoricky odmítají západní medicínu a nepřejí si, aby jejich matce byly sdělovány další informace. Pacientka pod silným vlivem svých dvou dcer podepisuje negativní reverz, na jehož základě je možné tuto pacientu propustit z nemocnice. Navíc dcery silně protestují proti tomu, aby jejich matka coby pacientka měla číst rozsáhlý negativní reverz obsahující všechna rizika. Podle dcer pacientky se tím snižují šance jejich matky na uzdravení.