Kazuistika 12. Císařský řez

Rodící pacientka ve věku 33 let, VŠ vzdělání.

Během porodu dochází u plodu k akutnímu nedostatku kyslíku v krvi. Další komplikace vedou lékaře k názoru, že zachránit život dítěte lze jedině provedením císařského řezu. Pacientka však tento zákrok odmítá i přes důkladné a opakované poučení zdravotníků a přesvědčování jejího manžela. Bez souhlasu pacientky není možné provést císařský řez. Bez něho však nelze zachránit život nenarozeného dítěte.