Kazuistika 13.Rozhodnutí pacientky proti zdraví

Pacientka ve věku 76 let v důchodu, pracovnice v zemědělství.

U této pacientky bylo objeveno významné zúžení aorty, které významně snižovalo kvalitu života. Pacientka byla informována o nutnosti operace, bez které hrozí srdeční selhání. I když by operace byla s velkou pravděpodobností úspěšná, tak ji pacientka odmítá.