Kazuistika 14. Prodloužení života o několik týdnů

Pacientka ve věku 89 let s těžkou stařeckou demencí, nekomunikující, ležící, inkontinentní. Pacientka je krmena tekutou stravou.

Pro nedostatečný příjem stravy a tekutin dochází u pacientky k dehydrataci a výraznému váhovému úbytku. Proto má být pacientce zavedena sonda (plastová hadička) přes břišní stěnu přímo do žaludku, pomocí které by dostávala umělou výživu (tzv. PEG). Zavedení PEG-u by mohlo pacientce prodloužit život o několik týdnů, možná měsíců, bez PEG by pravděpodobně zemřela v průběhu několika dnů, možná týdnů.  Zavedení PEG-u je invazivní zákrok, nese s sebou možné komplikace, například zánět a bolestivost. Pacientka není schopna o sobě rozhodnout.