Kazuistika 15. Prevence náhlé srdeční smrti

Pacient ve věku okolo 70 let, VŠ vzdělání, ženatý s dobrým rodinným zázemím. Pacient trpí chronickým srdečním selháním, které se postupně rozvinulo až do terminálního stavu bez vyhlídky na transplantaci.

Pacientovi lze v tomto stavu již nabídnout jedině paliativní péči (léčba zaměřená na mírnění příznaků nemoci, nikoliv na vyléčení). Pacient v této chvíli žije jen díky kardioverter-defiblirátoru (implantovaný přístroj, který při srdeční zástavě automaticky spustí bolestivý výboj). Manželka požaduje deaktivaci tohoto přístroje, což slovně potvrzuje i pacient, ale nebylo mu vyhověno. Pacient během umírání dostával bolestivé výboje z tohoto přístroje.