Kazuistika 16. Paliativní péče u novorozence?

Novorozený chlapec po porodu nedýchá. Úspěšně je u něho provedena resuscitace a je přijat na jednotku intenzivní péče (JIP) pro novorozence. Novorozený chlapec potřebuje naléhavě dechovou podporu, a je proto připojený na umělou plicní ventilaci a dostává umělou výživu. Navíc je u tohoto chlapce v průběhu hospitalizace zjištěné závažné genetické onemocnění s velmi špatnou prognózou. Rodiče jsou plně informování včetně prognózy, že i když by měl být chlapcův mentální vývoj normální, tak by byl celý život upoután k umělé plicní ventilaci. Rodiče si nepřejí, aby byl chlapec dále připojený k ventilaci, a přejí si pouze paliativní péči (tzn. péče zaměřená na mírnění bolesti a podávání umělé výživy).