Kazuistika 17. Odmítnutí provést narkózu u pacientky

Pacientka ve věku 60 let, vysokoškolsky vzdělaná, hlásí se ke svědkům Jehovovým.

U této pacientky byl objeven nádor, který se bez operace může rozšířit do dalších orgánů. Pacientka s operací souhlasila, nicméně lékař-anesteziolog ji odmítl uvést do narkózy, protože nesouhlasila s případným podáním krevní transfuze, kdyby v průběhu operace ztratila příliš moc krve. Ačkoliv riziko krvácení při operaci bylo nízké, tak pacientka striktně a opakovaně odmítala transfuzi i v tom případě, že by bez ní zemřela.