Kazuistika 19. Zahájení resuscitace

Pacient ve věku 27 let s vysokoškolským vzděláním.

U tohoto pacienta dochází k náhlému zhoršení stavu vlivem již diagnostikovaného agresivního mozkového nádoru. Pacient upadl do bezvědomí, dochází u něj k srdeční zástavě a je tedy nutné u něj provést resuscitaci. Ošetřující lékař zvažuje, zda vůbec zahajovat resuscitaci pro nízkou šanci na záchranu, respektive zda pacientova záchrana nepovede k prodlužování jeho utrpení a zhoršení kvality života. Resuscitace byla provedena, došlo k obnovení srdeční činnosti, pacient byl připojen na přístroj pro umělou plicní ventilaci a umístěn na anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO). Pacientův stav byl poté komplikován zánětem plic. Po domluvě s rodinou se v další intenzivní léčbě nepokračovalo.