Kazuistika 2. Právo rozhodovat o cizí bolesti

Pacientka je žena, 36letá, VŠ vzdělání, učitelka, prvorodička.

Přichází s porodním plánem (notářsky ověřeným) v počáteční fázi porodu. Cílem bylo, aby pacientka porodila s minimálním počtem medicínských zásahů. V porodním plánu bylo uvedeno, že během porodu má být komunikováno s doprovázejícím partnerem, a ne s rodičkou, aby nebyla rušena. Dále bylo uvedeno, že partner má rozhodovat o jednotlivých medicínských zásazích, protože rodička nebude schopna (dle rodiny) o sobě rozhodovat. V průběhu porodu nefarmakologické metody tišení bolesti nepomohly, porod nepostupoval, rodička se začala v silných kontrakcích dožadovat léků proti bolesti (epidurální anestezie), ale její partner trval na tom, že ji nepotřebuje, že je to pouze v hlavě. Několik hodin trvala rozmluva a vysvětlení, než partner epidurální anestezii povolil.