Kazuistika 20. Rodina pro invazivní zásah

Pacientka ve věku 80 let, s dobrým rodinným zázemím. V posledním roce byla častokrát hospitalizovaná pro celkové zhoršení zdravotního stavu.

Pacientka byla v terminálním stádiu onkologického onemocnění s těžkou demencí, nekomunikující a na okolí nereagující. Pacientka trpí podvýživou a rodina trvá na invazivním zavedení umělé výživy. Z pohledu rodiny je neetické, aby pacientka „nejedla“. Rodina je nesmířená s terminálním stavem pacientky, nesouhlasí se zavedením paliativní péče (péče zaměřená na komfort pacientky a odstranění nepříjemných projevů onemocnění bez snahy o vyléčení základní nemoci) a trvá na invazivním zákroku zavedení umělé výživy (hrozí žalobou). Lékaři nechtějí vystavovat pacientku zatěžujícímu zákroku, který nepovede k zlepšení kvality života, ba ho ani výrazně neprodlouží.