Kazuistika 21. Experimentální léčba

Pacientka ve věku 37 let měla rakovinu tlustého střeva s metastázemi v játrech a plicích. Pacientka byla informována o svém zdravotním stavu. Existovala zde možnost standardní léčby hrazené ze zdravotního pojištění, anebo možnost zařazení do klinické studie hrazené sponzorem. Bez sponzora studie nebylo možné pacientce nabídnout cílenou léčbu i vzhledem k omezeným prostředkům nemocnice. Na druhou stranu by pacientka musela podstoupit odběr tkáně (biopsii) jater. Navíc pacientka měla předchozí špatnou zkušenost s nově zkoušeným lékem, který jí nepomohl.