Kazuistika 22. Nespolupracující pacientka

Pacientka ve věku 16 let, z malého města, v učení na kadeřnici se spíše nižším socioekonomickým statusem.

Pacientka trpěla chronickým onemocněním ledvin s postupným zhoršováním funkce ledvin. Pacientka i její matka byly opakovaně informovány o chorobě, jejich rizicích, i nutnosti spolupráce. Pacientka přesto opakovaně nedodržovala režim, tj. nedodržovala dietu (což ji v jejím stavu mohlo ohrozit na životě), často nepřicházela na kontrolu, a dokonce se několikrát nedostavila na smluvený termín k operaci močového měchýře. Ošetřující lékař pacientku i její matku informoval o tom, že v případě nespolupráce nebude možné pacientku zařadit na čekací listinu k transplantaci ledviny.