Kazuistika 23. Vědomí diagnózy

Pacientka v důchodovém věku se nachází v terminální fázi neléčitelného nádoru žlučových cest, je v domácí paliativní péči (péče zaměřená na mírnění příznaků, nikoliv na vyléčení základní nemoci), stará se o ni dcera s rodinou. Pacientka nebyla informována o tom, že trpí nevyléčitelným onemocněním, protože si to dcera nepřála, měla obavy, jak by to její matka nesla. V průběhu rozhovoru s pacientkou a dcerou zmínila lékařka slovo „onkologický“. Následně se dcera rozčílila, konflikt negativně ovlivnil vztah rodiny a lékařky. Pacientka po několika týdnech zemřela, nejspíš bez vědomí své diagnózy, bez možnosti rozloučení.