Kazuistika 25. Nechat v klidu zemřít, nebo provést invazivní zákrok?

Pacient, 85 let, již 10 let je upoután na lůžko po těžké cévní mozkové příhodě. Má pokročilý kognitivní deficit, mnohočetné zdravotní komplikace, je plně závislý na péči personálu v domově důchodců.

Nyní ho přiváží do nemocnice pro celkové zhoršení stavu: nepřijímá stravu, pravděpodobně má též infekci močových cest. Pacientovi lze podat antibiotika, tekutiny a výživu do žíly. Pro dlouhodobé zajištění příjmu stravy je nutné pacientovi invazivně zavést hadičku přes břišní stěnu přímo do žaludku (PEG). Ošetřující lékař zvažuje, jestli pacienta podrobit tomuto invazivnímu bolestivému zákroku, který nepovede ke zlepšení kvality života (spíš ke zhoršení), nebo jej nechat v klidu zemřít, i kdyby to znamenalo nechat pacienta „vyhladovět“.