Kazuistika 26. Odmítnutí amputace

Pacient, 68 let, invalidní důchodce se středoškolským vzděláním, je po operaci výměny obou kolenních kloubů za kloubní protézy.

Pacient přichází pro zhoršení infekce v obou kolenou, infekce nereaguje na antibiotika, a je proto nutné provést amputaci obou dolních končetin vysoce nad kolenem, jinak pacient v důsledku infekce zemře. Pacient operaci odmítá, navzdory přesvědčování a přání rodiny, aby amputaci podstoupil.