Kazuistika 31. Překlad na okresní ARO, nebo krajskou jednotku COVID-19

Pacient, 69letý muž, přichází do nemocnice po návratu z vysokohorské turistické cesty pro potíže s dýcháním. Vyšetření na COVID-19 prokázalo infekci virem SARS-CoV-2. Pacient je hospitalizován, jeho stav se ale postupně zhoršuje, došlo k druhotné bakteriální infekci plic. Ještě při vědomí pacienta překládají na anesteziologicko-resuscitační oddělení okresní nemocnice. Rodina vyžaduje překlad pacienta na nově zřízenou COVID-19 jednotku v krajské nemocnici. Navzdory několika kratším epizodám zlepšení se pacientův stav nedaří stabilizovat, objevují se přidružené komplikace, v důsledku čehož pacient umírá.