Kazuistika 33. COVID-19 a domácí péče?

Pacientka, křehká 87letá seniorka bez významných chronických nemocí.

Je přivezena na pohotovost pro týden trvající dušnost, celkové zhoršení stavu a kolaps, COVID-19 pozitivní. Napřed je přijata na interní oddělení, poté dochází ke zhoršení stavu, pro které je přeložena na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Resuscitace a zavedení přístrojové podpory dýchání není doporučeno. Stav pacientky se nejdřív zlepšil, ale postupně přibývaly komplikace, které vzhledem k jejímu celkovému stavu nešlo zvládnout. Proběhl pohovor s rodinou, která vyjádřila přání si pacientku vzít domů a umožnit jí umřít v domácím prostředí. Právní oddělení ale propuštění nedoporučilo, jelikož se pacientka k postupu nemohla ve svém stavu vyjádřit. Navíc byla pacientka pořád infekční, čímž hrozilo nakažení pečujících osob.