Kazuistika 35. COVID-19 a nově zjištěné závažné onemocnění

Pacient, 52 let, je přijat na anesteziologicko-resuscitační oddělení pro těžkou dušnost, nedostatečné dechové funkce, kašel a horečky v důsledku infekce COVID-19 pro celkový stav byl napojen na dýchací přístroj. Vedlejším nálezem v krevních odběrech je atypicky vysoká hladina bílých krvinek – další vyšetření prokazují diagnózu chronické leukemie (nádorového onemocnění krevních buněk) s nepříznivou prognózou. Zároveň u pacienta dochází k selhávání ledvin, což vyžaduje napojení na dialýzu (přístroj nahrazující funkci ledvin). V tomto stavu je šance pacienta na uzdravení velmi nízká, jeho veškeré fyzické rezervy jsou vyčerpány, navíc v důsledku chronické leukemie u něj adekvátně nefunguje imunitní systém. Zároveň, intenzivní léčbu včetně dialýzy vyžadují další pacienti s lepší prognózou.