Kazuistika 36. Závažné neurologické postižení a COVID-19

58letá pacientka, s roztroušenou sklerózou, ochrnutím všech končetin a dalšími neurologickými příznaky.

Je přivezena sanitkou pro akutní potíže – dušnost, kašel, horečky.  Pacientce byla již před přijetím do nemocnice potvrzena diagnóza COVID-19. Její stav je závažný, postupně se zhoršuje stran dechových funkcí, přetrvávají horečky, zhoršuje se též stav vědomí. Lékaři neurologického oddělení, kam byla pacientka původně přijata, požadují vzhledem k stavu pacientky překlad na COVID-jednotku intenzivní péče (COVID-JIP). Současně ale na přijetí na COVID-JIP čekají další pacienti s lepší prognózou, bez přidruženého závažného neurologického onemocnění.