Kazuistika 37. Intenzivní léčba COVID-19 u pacientky na dialýze

70letá pacientka dochází pravidelně na dialýzu (přístrojová léčba nahrazující funkci ledvin) po odstranění jedné ledviny pro nádor a ztrátu funkce druhé v důsledku vysokého krevního tlaku a cukrovky. Po dialýze se u pacientky rozvíjí dušnost, rentgenové vyšetření plic ukazuje známky zápalu plic. Zpočátku pacientka odmítá přijetí do nemocnice, dochází u ní ale k významnému zhoršení stavu, zejména dušnosti, načež souhlasí s hospitalizací na interním oddělení. Tam zjištěna pozitivita COVID-19, celkový stav pacientky se dále zhoršuje, a vyžaduje přijetí na COVID-jednotku intenzivní péče (COVID-JIP). Na lůžko na COVID-JIP ale čekají další pacienti, někteří bez přidružených onemocnění (selhání ledvin, cukrovka, vysoký krevní tlak), a proto vedoucí lékař COVID-JIP musí rozhodnout, jestli tuto pacientku přijmout nebo dát přednost pacientovi/pacientce s lepší šancí na přežití.