Kazuistika 38. Intenzivní léčba COVID-19 u chronicky nemocného pacienta

83letý pacient, který se doposud léčil pro vysoký krevní tlak, Parkinsonovu nemoc a prodělal mrtvici, byl jakožto COVID-19 přivezen sanitkou na interní ambulanci pro dušnost a celkové zhoršení stavu. Pacient byl přijat na plicní – COVID-19 oddělení. Pomocí rentgenu plic diagnostikován oboustranný zápal plic v souvislosti s infekcí COVID-19. Vzhledem k závažnému zhoršení dechových funkcí provedeno vyšetření plic, které prokázalo postižení asi 80 % plicní tkáně. Informován lékař anesteziologicko-resuscitačního oddělení se žádostí o překlad pacienta ze standardního lůžka na lůžko intenzivní péče, prozatím pacient ponechán na standardním lůžku s možností méně invazivní a intenzivní léčby. COVID-JIP lůžka jsou obsazena, čekají na ně další pacienti.