Kazuistika 39. Ochrana zdraví nebo osobních údajů

Relativně zdravý muž, 56 let.

Byl přijat k plánované operaci – implantace protézy levého kyčelního kloubu. Vstupně se pacient cítil zdravě, nebyl v kontaktu s nemocnými, dle interního předoperačního vyšetření v pořádku. V rámci nařízení vedení nemocnice den předem proveden PCR test na COVID-19. Operace proběhla dle plánu bez komplikace. Poté přišlo hlášení z Hygienického ústavu, že byl u pacienta pozitivní PCR test, který v tu dobu v počítačovém systému nebyl přítomen. Pacient stihl projít ambulancemi, oddělením, operačním sálem, chirurgickou jednotkou intenzivní péče, proběhla u něj velká vizita se všemi lékaři oddělení. Následně se celá nemocnice ocitla v karanténě, omezení provozu oddělení a operačních sálů. Výsledek PCR testu nebyl nahlášen pacientovi, protože pacient měl vypnutý telefon. S odůvodněním, že se jedná o ochranu osobních údajů, výsledek nebyl laboratoří nahlášen ani ošetřujícím lékařům, ani poslán elektronicky, i přes trvající nouzový stav a pandemii COVID-19.