Kazuistika 4. Zdraví, nebo hodnoty

Pacient ve věku okolo 60 let, hlásí se mezi svědky Jehovovy.

Komplikace spojené se zánětem žlučníku (cholecystitida) vedou jednoznačně k operaci. Pacient v souladu se svou vírou odmítá veškeré krevní transfuze. Navíc toto odmítnutí měl jako tzv. dříve vyslovené přání vyjádřeno i v písemné formě s úředně ověřeným podpisem, se všemi podstatnými náležitostmi. Naštěstí operace proběhla bez krevních ztrát.