Kazuistika 5.  Mlčení o nálezu

Pacientka ve věku okolo 80 let, trpí celou řadu zdravotních komplikací (tzn. je polymorbidní).

Nově je u ní zjištěno nádorové onemocnění s metastázami do jater, plic a kostí. Rodina si nepřeje, aby lékař pacientce nález sdělil. Nakonec pacientka vzhledem k věku, komplikacím svého zdravotního stavu i po zvážení přínosu nebyla informována a došetřena.