Kazuistika 7. Důrazné přání rodiny neinformovat pacientku

Pacientka ve věku 87 let, SŠ vzdělání, při vědomí, trpí celou řadu zdravotních komplikací, pohybuje se pouze s velkými obtížemi, je závislá na ošetřovatelské péči, lékaři mají podezření na demenci, byť je pacientka schopna pochopit informace a rozhodovat se.

Pacientka přichází do nemocnice pro infekci močových cest, která by mohla být způsobena přítomností zhoubného nádoru močového měchýře. Nádor zatím nebyl blíže vyšetřen. Rodina si důrazně přeje, aby pacientka nebyla informována. Je zvažována paliativní péče (léčba zaměřená na mírnění příznaků nemoci, nikoliv na vyléčení). Na přání rodiny pacientka neinformována, po vyléčení močové infekce přeložena na léčebnu dlouhodobě nemocných (LDN), kde bylo pokračováno v práci s rodinou i pacientkou, která byla s odkladem informována v plném rozsahu. Pacientka si nepřeje další došetření a souhlasí s paliativní péčí.