Kazuistika 9. Zdraví nenarozeného dítěte

Pacientka-prvorodička ve věku 32 let přichází do nemocnice pro postupující porod. Je sama bez doprovodu, neuvádí otce a má porodní plán. Porod se komplikuje, pacientka byla informována o dvou možnostech dalšího postupu. Buď císařský řez, nebo vaginální porod s vysokým rizikem poškození plodu. Rodička napřed kategoricky opakovaně odmítá císařský řez, nakonec s ním však souhlasí. Po provedení císařského řezu je plod mrtvý a pacientka neutišitelně krvácí. K záchraně života matky byla operativně odstraněna děloha (hysterektomie) bez možnosti informovat pacientku (byla v celkové anestezii) nebo někoho z jejich blízkých (nikdo pacientku nedoprovázel). Lékařům šlo o zdraví dítěte, které prvorodička ohrožovala svým odmítáním císařského řezu, jehož odkládání zhoršovalo vyhlídky na narození živého dítěte.