Storytelling – vyprávěné kazuistiky

Storytelling je vyprávěním příběhů a jejich sdílením. V našem projektu byl využit pro vyprávění eticky sporných kazuistik ze specificky českého prostředí, a to prostřednictvím jejich videonahrávky. Etická dilemata uvedená v příbězích by měla díky narativní podobě silněji působit i na emoce studentů a jiných pozorovatelů. Níže můžete nalézt odkazy na jednotlivé zpracované příběhy.

Storytelling
Storytelleři